Wij kunnen de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

Adviserende werkzaamheden

 • Het onderzoeken naar de technische mogelijkheden voor het installeren van de juiste brandbeveiligingsinstallatie in combinatie met de gebouw kenmerken.
 • Het vervaardigen van bestek ontwerpen ter ondersteuning van kostprijs berekeningen en offerte aanvragen.
 • Het berekenen van de kostprijs op basis van historische kengetallen en ervaringen. Offerte aanvragen voorbereiden voor onderaannemers en leveranciers.
 • Offerte beoordeling onderaannemers en leveranciers.

Ontwerp

Het tekenen cq. modelleren in Autodesk Autocad en/of Revit (3D) als ondersteuning in het BIM proces.

Het uitwerken van het bestek ontwerp of BIM model tot goedgekeurde werktekening inclusief het vervaardigen van hydraulische berekeningen, doorsneden, isometric's en detailtekeningen.

 • Opnamen ter plaatse: d.m.v. inmeten wordt op potlood niveau een schetsontwerp ter plaatse vervaardigd. Dit wordt op het CAD station verder uitgewerkt tot goedgekeurde werktekening
 • Het maken van sparingstekeningen, pompopstellingen, principe schema's etc.
 • Het controleren van werktekeningen en berekeningen van derden.
 • Overleg tot het verkrijgen van de vereiste goedkeuring van inspectiebureau, nutsbedrijven, bevoegd gezag etc.
 • Het verwerken van wijzigingen op aangeven van opdrachtgever, inspectiebureau, bouwpartners e.d.
 • Het opnieuw in kaart brengen, beoordelen en opwaarderen van oude installaties.

Werkvoorbereiding/ montage begeleiding

 • Het goedgekeurde ontwerp uitwerken op zodanige wijze dat eenvoudig alle benodigde materialen project gericht kunnen worden besteld.
 • Het vervaardigen van onderdelenlijsten (pre-fab werkstaten).
 • Het instrueren van de leidinggevende montagemedewerker m.b.t. volgorde werkzaamheden, planning, kwaliteitseisen etc.
 • Het reviseren van de tekeningen alsmede het vervaardigen van de onderhouds,- en bedieningsvoorschriften.

Begeleiden inspecties

Vaak is het verstandig de ontwerpende partij de inspecties te laten begeleiden. Zij zijn vanaf het begin betrokken bij het project en kennen de achtergronden van project gerichte oplossingen. Tezamen met de uitvoeringsverantwoordelijke kunnen inspectie vragen en/of opmerkingen terstond worden besproken en vastgelegd. Eventuele aanpassingen aan de installatie, kunnen nog op de eindrevisie (as built) worden verwerkt, voordat de inspectie plaatsvindt.

Werkwijze na opdrachtverstrekking

Allereerst wordt een opstart bespreking (kick off) gehouden met de opdrachtgever, of diens vertegenwoordiger. Hierbij wordt het gewenste detailleringsniveau, de fabricaat keuzes en de ontwerp opties vastgelegd. Tevens worden de mijlpalen voor de planning in deze kick off vastgesteld. Hierna kan een engineeringsplanning worden opgesteld. Daarbij wordt de gewenste volgorde van planning taken, in overleg vastgelegd. Nadat dit is overeengekomen, worden systematisch de planning taken in de afgesproken volgorde uitgevoerd. Tijdens dit proces wordt veelvuldig met de opdrachtgever, of diens vertegenwoordiger, gecommuniceerd en de voortgang gerapporteerd. Als de ontwerpdocumenten gereed zijn, worden deze intern getoetst en vervolgens naar de opdrachtgever verstuurd. Zo nodig worden deze persoonlijk overhandigd, toegelicht en/of doorgesproken.

De werkzaamheden worden bij voorkeur bij ons op kantoor uitgevoerd, doch sommige werkzaamheden maken het noodzakelijk om deze op locatie te realiseren. Onze werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een overeengekomen vast aanneemsom. Indien noodzakelijk, kunnen wij werkzaamheden op regie uitvoeren tegen een scherp uurtarief.